LEKIN

LEKIN完成对LG Innotek光电化合物半导体资产的收购

近日,苏州乐琻半导体有限公司(LEKIN)宣布完成对LG Innotek光电化合物半导体业务的收购交割。该收购交易涵盖了近1万项专利、以及相应的设备和技术。